Ansökan om ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Bidraget är behovsprövat och avser att täcka familjens kostnader för mat, kläder och boende. Det finns även möjlighet att få bidrag till andra utgifter, till exempel tandvård, glasögon, mediciner eller fritidsaktiviteter för barn i vissa fall.

Behovet av försörjningsstöd prövas individuellt utifrån din situation. I bedömningen om du har rätt till bistånd vägs in om du själv genom egna åtgärder kan tillgodose behovet. Hela hushållets ekonomi i form av tillgångar och inkomster tas med i beräkningen. Du ska vara aktivt arbetssökande eller sjukskriven. Det ställs krav på att du ska delta i en åtgärd som hjälper dig att bli självförsörjande.

 

Mer information

För mer information om ekonomiskt bistånd, möjlighet att göra en provberäkning eller information om överklagan, se denna länk:

https://lekeberg.se/omsorgochhjalp/ekonomisocialbidrag.4.711bc06b14820d116bcfac.html

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten