Intresseanmälan för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skälen till att barn och ungdomar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan vara många. Socialtjänsten kan behöva placera barn i jourhem eller familjehem beroende på orsaken till placeringen. Ett familjehem välkomnar någon annans barn som medlem i sin familj. En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till föräldrarna men under kortare återkommande perioder.

Gemensamt för alla barn och ungdomar som är i behov av familjehem eller kontaktfamilj är att de behöver någon som har extra tid för just dem och är intresserad av vad som händer i deras liv.

 

Mer information

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta socialtjänstens familjehemssekreterare.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning via Bank-ID
  • Val av uppdrag
  • Kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa