Anmäla intresse för fria samtal (råd- och stöd genom samtal)

LÄS MER

Du som anmäler intresse kan erbjudas möjlighet till tre kostnadsfria samtal som inte registreras eller journalförs. Samtalen sker med en kurator inom öppenvården. Öppenvården är en del av individ- och familjeomsorgen i Lekebergs kommun. 

Du som är invånare i Lekebergs kommun kan vända dig till öppenvården om du:

  • har frågor eller funderingar om ditt barn och föräldraskap
  • har frågor eller är i behov av stöd gällande din livssituation
  • har frågor eller funderingar kring ditt egna mående, exempelvis gällande psykisk ohälsa eller missbruk

 

Mer information

Har du frågor om anmälan är du välkommen att kontakta öppenvårdens kuratorer.

Är du i behov av fler samtal hjälper en kurator dig att ansöka om ytterligare stödsamtal inom socialtjänsten.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa