Ansökan om stöd inom missbruk, våld i nära relation och bostad

LÄS MER

Om du använder alkohol, droger eller spel på ett sätt som påverkar ditt liv negativt, kan du få stöd och hjälp av oss på socialtjänsten.

Om du lever i en situation där det förekommer våld kan du få stöd och hjälp av oss på socialtjänsten att komma ifrån våldet. Våld och förtryck kan drabba alla, oavsett kön, ålder, religion, sexualitet eller etnicitet. Upplever du själv aggressionsproblematik i nära relationer, det kan handla om våld eller hot om våld i någon form, så finns stöd att få.

Om du saknar boende eller riskerar att bli vräkt, kan vi på socialtjänsten ge dig råd och stöd. Många tror att socialtjänsten kan hjälpa till med boende, vilket inte stämmer. I första hand behöver du själv ta ansvar för att söka en bostad.

I och med din ansökan inleds en utredning. Socialsekreterare utreder situationen och kartlägger behov av stöd tillsammans med dig. All personal arbetar under sekretess. Om det framkommer misstanke att barn far illa har socialsekreterare en skyldighet att anmäla enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen.

 

Mer information

Vill du ha mer information om stödet är du välkommen att kontakta socialtjänstens vuxenenhet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Val av stöd
  • Kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa