Ansökan om kommunalt vägbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om kommunalt vägbidrag. Ansökningsperioden för innevarande år är 1 januari-31 augusti.

Trafikverket gör översyn och därefter en beräkning av underhållskostnaden för de vägar som sköts av vägföreningarna och är berättigade till vägbidrag. Av den av Trafikverket beräknade kostnaden betalar Lekebergs kommun ut 15-20 % av kostnaden i vägbidrag efter beviljad ansökan.
De vägar som får 80% av trafikverket får 15% av Lekebergs kommun
De vägar som 60% eller 30% av trafikverket får 20% av Lekebergs kommun

Alla vägföreningar och vägsamfälligheter måste ansöka årligen för att erhålla det kommunala vägbidraget. Ansökan ska innehålla årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret.

Trafikverket gör årligen bedömning av de enskilda vägarna och beslutar därefter om bidragsnivåer. Detta ligger sedan till grund för kommunens beredning och beslut rörande det kommunala bidraget till respektive samfällighet/förening. Normalt får kommunen Trafikverkets beslut under januari månad och det gäller som underlag för resterande del av det aktuella året.

I Lekebergs kommun delas kostnader för de enskilda vägar som är berättigade till vägbidrag mellan staten (Trafikverket), kommunen och de fastighetsägare som ingår i vägsamfälligheten.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning via e-legitimation
  • Årsmötesprotokoll
  • Ekonomisk redovisning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa