Skolskjutsansökan

LÄS MER

Alla elever inom grundskolan, inklusive grundsärskola ska inför varje läsår ansöka om skolskjuts oavsett skäl (avstånd eller annat skäl). En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare och löpande vid förändringar. Ansökan öppnar 1 mars och ordinarie ansökansperiod är mars månad inför kommande läsår.
Genom att "starta e-tjänsten" så kommer du till skolskjutsansökan.

Mer information
För mer information om skolskjutsen, t.ex. hur och när beslut ges, information om regler, överklagan m.m, se denna länk:

https://lekeberg.se/utbildningochbarnomsorg/grundskolaf9/skolskjuts.4.2352cf7d1699a3ee208abefa.html