Unikum - lärplattform för förskolan

LÄS MER

I förskolan ska varje barns utveckling och lärande vara i fokus. Undervisningen som sker i förskolan ska följas upp och dokumenteras kontinuerligt så att vi kan analysera och utvärdera det vi gör. Utvärderingarna hjälper oss att se till att undervisningen i förskolan tillgodoser alla barns möjligheter att utvecklas. I Lekebergs kommun sker detta digitalt genom Unikum som är ett webbaserat IT-verktyg. Det innebär för dig som vårdnadshavare att du kan följa förskolans undervisning och ditt barns utveckling och lärande. Om ditt barn är inskriven på förskolan och du har fått tillgång till Unikum så kan du logga in via ditt bank-id genom att klicka på "starta e-tjänsten". 

Mer information
Om ditt barn inte är inskriven så kan du läsa mer i denna länk: https://lekeberg.se/utbildningochbarnomsorg/forskolaochbarnomsorg/unikum.4.8507da8176261818b24ad8.html