Samtycke till person- och kontaktuppgifter för förtroendevalda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lekebergs kommun behöver alla förtroendevaldas person- och kontaktuppgifter för att kunna skicka material och betala ut arvode. Uppgifterna sammanställs i ett register hos den administrativa avdelningen samt löneförvaltningen.

Via denna e-tjänst kan du som är förtroendevald lämna in adressuppgifter och även lämna in ändrade uppgifter. Du kan även lämna samtycke för vilka uppgifter kommunen får publicera via kommunens hemsida.

Som ett led i att öka kommuninvånarnas närhet till dig som förtroendevald publicerar vi namn, partibeteckning och förtroendeuppdrag i ett förtroendemannaregister som är tillgängligt via kommunens hemsida. Här kan även övriga kontaktuppgifter publiceras i den omfattning du samtycker till detta.

Även om du haft förtroendeuppdrag föregående mandatperiod vill vi ha in ett nytt samtycke från dig. Om du har flera förtroendeuppdrag denna mandatperiod räcker det att du skickar in ett samtycke.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa