Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och reparationsbidrag

LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag för bostadsanpassning. Du kan också söka bidrag för återställning efter bostadsanpassning, eller reparation av utrustning som du tidigare fått bostadsanpassningsbidrag för.  

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. Behovet av anpassning bedöms utifrån din funktionsnedsättning. Du behöver även ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig, detta kan bifogas i E-tjänsten eller skickas in separat.

Mer information hittar du när du loggat in i e-tjänsten.

För att använda e-tjänsten behöver du ha ett Bank-ID. Har du inte något Bank-ID så finns det en blankett som du kan använda. Du kan också få blanketten hemskickad genom att ringa till Kontaktcenter 0585-487 00. Ansöker du på blankett så ska den skickas till Bostadsanpassning, Lekebergs kommun, 716 81 Fjugesta.

Läs gärna mer på Bostadsanpassning Lekebergs kommun.