Ansökan om lov och andra åtgärder

LÄS MER

E-tjänsten innehåller nedanstående tjänster:

  • Söka bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens, göra anmälan
  • Mina byggärenden 
  • Komplettera ditt byggärende
  • Anmäla kontrollansvarig
  • Lämna svar vid grannhörande
  • Ansök om startbesked/handlingar inför tekniskt samråd
  • Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig
  • Ta del av beslut som granne och sakägare
  • Komplettering inför slutbesked
  • Meddelande till handläggare

För att följa dina ärenden i dessa e-tjänster måste man vara inloggad på någon av dem via länken ovan. De syns inte under Mina sidor här i Lekebergs E-tjänstportal.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnad Sydnärke
sydnarkemiljobygg@askersund.se
0583-81000
www.sydnarkebygg.se/

Personuppgiftsansvarig

Sydnärke miljö- och byggnämnd
sydnarkemiljobygg@askersund.se