Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till fullmäktige

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Lekebergs kommun lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige. Är du ersättare i kommunfullmäktige kan du lämna motion, interpellation eller fråga vid ett sammanträde då du tjänstgör. 

Läs regler och riktlinjer i kommunfullmäktiges arbetsordning under hämta blanketter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa