Anmäla intresse för kurators deltagande (för dig som jobbar med barn och unga)

LÄS MER

Du som arbetar inom skola, barnomsorg eller Barnteam har möjlighet att anmäla önskemål om att kurator från socialtjänstens Öppenvård ska delta i möte gällande föräldrar och barn som är hemmahörande i Lekebergs kommun.

Öppenvårdens deltagande kan röra en anonymiserad konsultation eller ett möte där barnet namnges. I det senare fallet ska vårdnadshavare, och eventuellt barnet, ha samtyckt till att kurator från Öppenvården närvarar. Samtalet registreras eller journalförs inte.

Kurator från Öppenvården kan till exempel bidra med information gällande möjligheter till stöd genom socialtjänsten. Skulle den enskilde påbörja en stödkontakt genom socialtjänsten råder sekretess enligt OSL (Offentlighets- och sekretesslag 2009:400).

E-tjänsten läses av varje arbetsdag. Anmälaren kommer kontaktas med namn på kurator som kommer att delta vid det efterfrågade tillfället. Är det inte möjligt för kurator från Öppenvården att delta den bokade tiden kommer detta att meddelas.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa