Stöd till dig för att förhindra fallolyckor

LÄS MER

Fallolyckor är en vanlig olyckstyp i Sverige och skadorna blir vanligare och svårare med tilltagande ålder. Stödet du kan få via denna e-tjänst är en av insatserna som Lekebergs kommun bistår med för att minska risken för att fallskador sker hos äldre.

Du kan beställa en eller flera hushållssysslor som förbättrar din säkerhet i hemmet. Hushållssysslan utförs av en vaktmästare och ska vara inomhus. Exempel på sysslor är flytt av tunga föremål (t.ex. möbler), hänga upp eller ta ned föremål (t.ex. gardiner, lampor), ta upp föremål från källare eller ned från vind.

Lekebergs kommun utför inte hushållssysslor som kan konkurrera med andra företag på marknaden. Det kan till exempel vara trädgårdsarbete (t.ex. gräsklippning, klippa häckar), renovering (t.ex. målning, tapetsering), hämta eller lämna grovsopor, städ inklusive fönsterputs, VVS- eller elarbeten. Du ansvarar själv för att köpa in eget material till tjänsten (t.ex. nya glödlampor vid ett byte). Vaktmästare utför inte hushållssysslor som kan vara en risk för egen arbetsmiljö. 

  • Du behöver vara 65 år eller äldre och bosatt inom Lekebergs kommun för att få hjälpen. 
  • Varje hushåll kan få hjälp maximalt 4 timmar per år, fördelat på två tillfällen.
  • Tjänsten kostar 300 kronor per timme. Debitering sker för varje påbörjad halvtimme, från 150 kronor och uppåt.
  • Efter gjord beställning blir du kontaktad av en vaktmästare via telefon där ni kommer överens om datum och tid för utförandet. Efter tjänsten är genomförd skickas en faktura hem till dig via post.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personuppgifter
  • Val av hushållssyssla

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa