Anmäla oro för vuxna

LÄS MER

Orosanmälan

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan.

All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga. Om du använder e-tjänsten kan du välja att inte uppge namn samt kontakt- och adressuppgifter. 

Anmälan som inkommer via den här e-tjänsten hanteras under ordinarie kontorstid vardagar 08:00-16:30. Behöver du hjälp med akuta sociala frågor under kvällar, nätter och helger kontaktar du socialjouren på telefon 019-21 41 05.

 


 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa