Intresseanmälan gällande familjerättsliga samarbetssamtal för separerade eller skilda föräldrar

LÄS MER

Vid eller efter en separation eller skilsmässa kan det vara svårt att komma överens. Det kan uppstå konflikter kring vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut. Öppenvårdsgruppen erbjuder familjerättsliga samarbetssamtal vid behov.

  • Syftet med samtalen är att hjälpa er som föräldrar att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och eventuella önskemål. Barn kan på olika sätt vara delaktiga i samarbetssamtal. 
  • Samarbetssamtal kan begäras av barnets föräldrar och bygger på att båda föräldrarna vill medverka. Det behöver inte stå klart att båda föräldrarna har bestämt sig för att medverka för att en intresseanmälan ska kunna göras.
  • Samarbetssamtal ger en möjlighet för föräldrar att utanför domstol lösa tvister på egen hand. Samtalen sker med en eller två kuratorer inom öppenvården.
  • Samtalen journalförs inte och de är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen (Offentlighets- och sekretesslag 2009:400).

    Har du skyddade personuppgifter ska du ej använda denna e-tjänst. Kontakta istället Kontaktcenter 0585-48700.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa