Ansökan om specialkost och anpassad måltid

LÄS MER

Måltidsenheten ska leverera säker och näringsriktig kost med hög kvalitet. Det gäller också specialkost och anpassade måltider till elever i skolan. Behöver ditt barn specialkost eller anpassad måltid måste du som vårdnadshavare ansöka om det via vår e-tjänst, ”Ansökan om specialkost och anpassad måltid”

Behovet av specialkost och anpassade måltider ska styrkas med ett intyg eller en journalkopia från sjukvården där behovet är dokumenterat. Inför varje nytt läsår eller vid förändringar i barnets behov vill vi att du skickar in en blankett, av säkerhetsskäl görs inga handskrivna tillägg på kostintyget. Endast ett kostintyg per matgäst gäller så att vi kan säkerställa att alla barn får rätt kost.

Vid frånvaro
Meddela skolans kök senast kl. 08.00 om ditt barn av någon anledning inte ska ha mat, till exempel när ditt barn är sjukt eller ledigt, detta då specialkosten alltid görs efter beställning och så slipper vi onödigt matsvinn.

Det är viktigt att du meddelar när ditt barn är tillbaka i skolan igen. Ditt barns specialkost eller anpassad måltid avslutas om hen inte hämtar ut maten under 14 dagar utan att ha meddelat frånvaro till måltidsverksamheten på skolan. Om ditt barn fortfarande har ett behov av specialkost eller anpassad måltid efter en frånvaro på 14 dagar måste en ny ansökningsblankett lämnas in av dig som vårdnadshavare.

Se mer information på Lekebergs kommuns hemsida: Skolmat - Lekebergs kommun .

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa