Nominera till kulturstipendium

LÄS MER

Här nominerar du till kulturstipendium.

Kulturstipendium i Lekebergs kommun tilldelas en person eller förening som under längre tid utvecklat det lokala kulturlivet eller gjort kulturupplevelser tillgängliga för människor i kommunen.

Stipendiatens insatser ska huvudsakligen ha skett ideellt och stipendiet är ett uttryck för uppmuntran och uppskattning av de insatserna.

Stipendiesumman är 10 000 kronor.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Nomineringen ska inkommit senast den 30 september. Stipendiet delas ut under senhösten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa